Vetenskapen bakom färgblinda kontaktlinser: Att förstå tekniken

hur färgblinda använder filter för att manipulera ljusets våglängder

Färgblindhet är ett tillstånd som drabbar miljontals människor runt om i världen. Det finns dock inget botemedel mot färgblindhet. Visst, du kan skaffa glasögon som korrigerar din syn så att allt visas i rätt färg, men tänk om du kunde se världen med helt andra ögon? Det är där kontakter med färgblinda Kom in!

Idén om att kunna se världen med andra ögon är inte ny.

Faktum är att forskning om färgblindhet har pågått i årtionden. Färgblindhet är en genetisk sjukdom som drabbar cirka 8% av männen och 0,5% av kvinnorna i världen, men vissa människor har utvecklat linser som hjälper dem att se färger tydligare.

På senare år har dessa linser blivit mer avancerade och gör det nu möjligt för användare att uppleva världen som någon utan någon form av synnedsättning eller funktionsnedsättning av andra orsaker, såsom makuladegeneration (en vanlig åldersrelaterad ögonsjukdom).

Hur fungerar färgblinda kontaktlinser?

Färgblinda kontaktlinser är tillverkade av specialplast som är utformad för att filtrera bort vissa våglängder i ljuset. Filtren kan vara i form av en gel eller en film som placeras över ögat i en kontaktlins.

4% av män och 2% av kvinnor är drabbade av färgblindhet

Den vanligaste typen av färgblindhet är röd-grön brist (deuteranomali), som drabbar ca 4% av alla män och 2% av alla kvinnor i världen. Personer med detta tillstånd har svårt att skilja mellan rött och grönt - de kanske ser brunt där du ser grönt, eller så kanske de inte märker om något skiftar från en färg till en annan när de tittar bort från det en kort stund. Alla som har deuteranomali behöver inte bära färgblinda linser; vissa vill inte bära dem eftersom de tycker att de är obekväma eller oattraktiva i ansiktet (linserna tenderar att få ögonen att se mörkare ut).

Filtrens roll

Filter för färgblindhet används för att manipulera ljusvåglängder och förbättra färguppfattningen. De kan användas för att korrigera färgblindhet eller för att förbättra synupplevelsen på andra sätt.

Färgblindhetsfilter fungerar genom att de manipulerar våglängderna hos det ljus som når ögat så att du ser tydligare. Filtren absorberar vissa färger och reflekterar andra tillbaka till näthinnan (det ljuskänsliga området längst bak i varje öga). På så sätt blockerar de vissa färger medan de släpper igenom andra - och skapar en bild som ser bättre ut än vad som normalt skulle komma igenom utan dem!

Förbättrad färguppfattning

Färgblindhet uppstår när det finns en obalans mellan tapparna i ögonen: vissa människor har fler tappar än andra, vilket gör att de ser sämre; andra människor har färre tappar än genomsnittet och saknar därför vissa färgnyanser helt och hållet. Det bästa sättet för dessa personer - och alla andra som är intresserade av att förbättra sin upplevelse av livet - att få tillbaka det som förlorats är genom kontaktlinser som filtrerar bort specifika våglängder från att nå näthinnan överhuvudtaget!

Kontaktlinser för färgblinda är utformade för att förbättra färgseendet. De gör detta genom att filtrera bort vissa våglängder av ljus, vilket gör att bäraren kan se färger som de tidigare inte kunde se. Detta kan vara till hjälp för personer med röd-grön färgblindhet (den vanligaste typen), eftersom det gör det lättare för dem att se skillnaden mellan röda och gröna föremål eller personer.

Vetenskapen bakom färgblinda kontaktlinser

Kontaktlinser för färgblinda är utformade för att förbättra en persons förmåga att se färger. Detta kan göras på två sätt: genom att filtrera bort vissa våglängder av ljus eller genom att lägga till ytterligare våglängder.

Den första metoden bygger på filter som blockerar vissa färger från att nå ögat. Om man t.ex. vill förbättra uppfattningen av rött kan man använda ett filter som blockerar blått ljus (som uppfattas som grönt) men släpper igenom andra färger obehindrat. Den andra metoden innebär att ytterligare våglängder tillförs direkt till ögats synfält så att de kan bearbetas tillsammans med befintliga tappceller i näthinnan - den del av ögat som ansvarar för att upptäcka färginformation - vilket resulterar i en förbättrad övergripande uppfattning av nyans och ljusstyrka inom ett givet spektrum.

Ljusspektrum och färgseende

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan ljusspektrum och färgseende. Ljusspektrum är ett spektrum av våglängder som människor kan se, medan färgseende är förmågan att se färger inom detta spektrum. Färgblinda personer har en begränsad förmåga att se vissa färger, men inte alla - vilket innebär att de kan ha svårt att skilja mellan vissa nyanser eller nyanser i vissa ljusförhållanden (t.ex. lysrör kontra glödlampor).

färgblind kontakt hjälp att skilja mellan vissa nyanser eller färgtoner under vissa ljusförhållanden

Det är också viktigt att veta att det finns olika typer av färgblindhet: rödgrön färgblindhet (protanopi) uppstår när du saknar en typ av koncell i dina ögon; blågul färgblindhet (deuteranopi) uppstår när du saknar en annan typ av koncell; fullständig förlust eller försämring kan orsaka monokromi eller total färgblindhet där alla tre typer saknas helt och hållet!

Tappcellernas roll i näthinnan

Koncellerna ansvarar för färgseendet. Varje koncell har en högsta känslighet för en viss våglängd av ljus, vilket innebär att hjärnan kan använda dem för att skapa olika färger genom att aktivera olika kombinationer av koner. Det finns tre typer av konceller: röda koner (högsta känslighet vid ca 565 nanometer), gröna koner (högsta känslighet vid ca 530 nanometer) och blå koner (högsta känslighet vid ca 450 nanometer). När ljuset kommer in i ögat genom linsen och fovea träffar det dessa specialiserade receptorer som skickar signaler till hjärnan via nervfibrer som kallas axoner så att du vet vad du ser!

Cone-celler hos människa

Hur färgblinda kontakter manipulerar ljusvåglängder

När du bär färgblinda kontaktlinser placeras filtret framför ögat och fungerar så att det blockerar vissa våglängder i ljuset. Tekniken bakom dessa filter liknar den som används i vanliga kontaktlinser - de är tillverkade av plast och innehåller mikroskopiska porer som endast släpper igenom vissa våglängder av ljus. Om du t.ex. har röd-grön färgblindhet och försöker korrigera den med blå-gula filter (enligt bilden ovan), skulle dessa filter blockera allt rött och grönt medan blått och gult släpps igenom obehindrat.

Fördelar och begränsningar med färgblinda kontakter

Kontaktlinser för färgblinda är ett bra alternativ till dyra glasögon och kontaktlinser. De är också mycket bekvämare än hårda eller mjuka kontaktlinser, som kan orsaka torrhet, irritation och andra problem.

Det finns dock vissa nackdelar med färgblinda kontaktlinser: de kostar mer än vanliga glasögon eller kontaktlinser, de fungerar inte för alla typer av färgblindhet och de är inte tillgängliga för alla (särskilt inte för personer med allvarliga synproblem). Om du är intresserad av att prova färgblinda kontaktlinser men har invändningar mot deras begränsningar kan du överväga dessa alternativ:

Proffs

Färgblindhet är ett tillstånd där du inte kan se färger korrekt. Även om det vanligtvis inte är allvarligt kan det påverka din förmåga att göra saker som att köra bil eller läsa trafikskyltar. Kontaktlinser för färgblinda hjälper till att korrigera detta genom att filtrera bort vissa våglängder i ljuset så att du kan se färger bättre.

Den här tekniken utvecklades ursprungligen för personer som föddes färgblinda eller fick sin syn skadad av sjukdom eller skada, men nu finns den också tillgänglig för alla som vill ha en förbättrad visuell upplevelse när de tittar på världen runt omkring dem.

Förbättrad livskvalitet

färgblinda kontakter hjälp förbättra livet

Färgblindhet drabbar 1% - 10% av världens män, med liknande siffror bland kvinnor beroende på etnicitet. Om du är trött på att bli tillfrågad om vilken typ av frukt något ska vara (eller vice versa) kan dessa kontakter hjälpa dig att förbättra hur människor uppfattar ditt utseende och göra det lättare för dem att interagera med andra som inte delar gemensamma nämnare som språkbarriärer eller kulturella skillnader.

Om du är färgblind har du kanske funderat på hur det skulle vara att se världen i full färg. Färgblindhet kan påverka ditt liv avsevärt och göra det svårt att göra saker som att köra bil eller läsa av trafikljus.

Men tänk om det fanns ett sätt att se fler färger? Tänk om vi kunde hjälpa personer med färgblindhet att få bättre syn? Det är precis vad vi har gjort med våra färgblinda kontaktlinser!

Dessa speciella linser hjälper personer som lider av röd-grön färgblindhet (deuteranopi) att se mer detaljer i omgivningen genom att filtrera bort vissa våglängder i ljuset. Vad blir resultatet? En tydligare bild för alla!

Förbättrade visuella upplevelser

Du kanske har hört att färgblinda kan se fler färger, men sanningen är att de faktiskt kan se färre. Men det de får i gengäld är en förbättrad visuell upplevelse av sin omgivning.

Färgblinda ser bättre i svagt ljus och har bättre kontrast mellan föremål med liknande färg, vilket gör det lättare att upptäcka fina detaljer som ansiktsdrag eller text på en sida.

Kontaktlinser för färgblinda ger bättre synupplevelser

Ökad självständighet och självförtroende

Den viktigaste fördelen med färgblinda kontaktlinser är den ökade självständigheten och självförtroendet som de kan ge.

Att kunna se tydligare innebär att du kan navigera i världen med större lätthet, vilket innebär mindre stress över att vara annorlunda eller känna dig obekväm. Du kommer också att ha lättare att få vänner, hitta jobb, lyckas i skolan och komma bättre överens med dina arbetskamrater.

Cons

Även om färgblinda kontaktlinser inte är ett botemedel mot färgblindhet kan de vara till hjälp för vissa personer. Om du t.ex. har en mild röd-grön färgblindhet och bara behöver se rött bättre, kan dessa linser fungera bra för dig. Men om din syn är svårare eller om det finns flera typer av färgblindhet (som blågul), är det inte säkert att denna teknik är rätt för dig.

Inte ett botemedel mot färgblindhet

Färgblinda kontaktlinser är inte ett botemedel mot färgblindhet. De är en tillfällig lösning som kan hjälpa dig att se bättre i vissa situationer, men de är inte en permanent lösning.

Om du lider av rödgrön färgblindhet och vill förbättra din syn när du kör bil eller idrottar, kan färgblinda linser vara ett alternativ för dig. Men om ditt tillstånd är mer allvarligt än bara rödgrön brist (t.ex. total protanopi), kommer dessa linser förmodligen inte att fungera för dig eftersom deras teknik inte fungerar med alla typer av färgblindhet.

Fungerar eventuellt inte för alla typer av färgblindhet

Det bör noteras att färgblinda kontaktlinser inte fungerar för alla typer av färgblindhet. Till exempel kanske de inte fungerar för personer med monokromatisk syn eller akromatopsi.

Färgblinda kontaktlinser är inte heller garanterat 100% effektiva för att korrigera din färgblindhet eftersom de inte ändrar hur du ser färger; de hjälper dig att urskilja dem bättre.

Kostnad och tillgänglighet

Om du är intresserad av att skaffa färgblinda kontaktlinser, men kostnaden är oöverkomlig eller om de inte finns tillgängliga i ditt område ännu, finns det andra alternativ. Vissa personer väljer att bära glasögon istället för kontaktlinser. Det kan vara lika effektivt för att korrigera färgblindhet - även om det kanske inte ser riktigt lika naturligt ut.

Kontaktlinser för färgblinda kan också fås på recept, men endast från en läkare eller optiker som är utbildad för att anpassa dem korrekt. Du måste genomgå en synundersökning innan du får dessa linser utprovade, så att din optiker vet exakt vilken typ av korrigering som skulle fungera bäst för din syn (och därmed vilken typ av lins).

Hur vet jag att kontakterna fungerar för mig?

COVISN Red Green färgblinda kontaktlinser är särskilt utformade för att förbättra färgseendet och hjälpa till med färgdifferentiering för personer som är rödgrönt färgblinda. Vi förstår hur svårt det kan vara att leva med detta tillstånd, och vi är stolta över att kunna erbjuda en produkt som kan göra en betydande skillnad i människors liv.

För att hjälpa dig att fastställa om våra färgblinda kontakter är rätt för digrekommenderar vi att du tittar på vår video nedan.

Videokontrollen för Ishihara-testet medan du bär våra kontakter, om du kan få förbättring, och se skillnaden våra kontakter.våra kontakter kommer att fungera för dig.

Alternativa lösningar för färgblindhet

Det finns många alternativa lösningar för färgblindhet.

Den mest populära lösningen är att använda appar på din smartphone eller surfplatta, som kan hjälpa dig att identifiera färger lättare. Många människor bär också glasögon som gör det lättare för dem att se färger korrekt. Om du är intresserad av att köpa den här typen av produkter till dig själv kan du ta en titt på vår lista nedan:

  • Glasögon för färgblinda: Dessa glasögon är särskilt utformade för dem som lider av röd-grön färgblindhet (den vanligaste typen). De är tillverkade av högkvalitativa material så att de håller längre än billigare alternativ. Du kan även hitta liknande produkter som är särskilt utformade för barn och äldre!
  • Appar för färgblinda: Det finns flera utmärkta appar tillgängliga på både iOS- och Android-plattformar som gör att användare med detta tillstånd kan se objekt som stoppskyltar bättre genom att ändra hur de visas på skärmen eller ge ytterligare information om deras omgivning, till exempel trafikljusens positioner i förhållande till varandra."
  • Genterapi (framtida möjligheter):Genterapi är en behandlingsform som använder DNA för att behandla sjukdomar. I framtiden kan genterapi komma att användas för att behandla färgblindhet. Det är dock fortfarande i ett tidigt skede och ännu inte tillgängligt för allmänheten.

Slutsats

Vi hoppas att du tyckte att den här artikeln var informativ och till hjälp. Världen är fantastisk, och vetenskapen bakom färgblinda kontaktlinser kan hjälpa oss att se den på nya sätt. Vi vill att alla ska ha tillgång till sådana.

Artiklar som kan intressera dig

Vad säger testet med färgblind lantern om din synförmåga?

Färgblindhet? Så här kan kontaktlinser för färgblinda hjälpa

Röd Grön Färgblind Komplett guide 2022

Relevanta produkter

COVISN TPG-288 Färgade kontaktlinser för rödgrönt färgblinda

COVISN TPG-038 Korrigerande färgblinda glasögon för utomhus- och inomhusbruk

sv_SESwedish