Verkeersveiligheid verbeteren: Een uitgebreide gids voor kleurenblinde verkeerslichten

kleurenblinde verkeerslichten

Verkeerslichten zijn een belangrijk onderdeel van het transportsysteem en ze spelen een cruciale rol in het helpen van bestuurders om veilige beslissingen te nemen. Voor sommige mensen kunnen verkeerslichten echter verwarrend of zelfs gevaarlijk zijn.

Hoewel bestuurders zelden perfect zien, hebben naar schatting meer dan 16 miljoen Amerikanen last van kleurenblindheid. Dit maakt het niet alleen moeilijker voor hen om objecten zoals verkeerslichten en borden te zien, maar maakt het ook moeilijk voor hen om te weten wanneer het licht is veranderd van groen naar geel, of van rood naar groen. Als je bijvoorbeeld kleurenblind bent en je ziet een groen licht op een kruispunt, besef je misschien pas als het te laat is dat er aan de overkant van de straat een ander licht is dat geel is geworden.

Deze gids helpt je inzicht te krijgen in de uitdagingen die kleurenblinde bestuurders gezicht met verkeerslichten en leer over mogelijke oplossingen om veiligere, kleurenblinde verkeerslichtsystemen te maken.

Kleurenblindheid is een veel voorkomende visuele beperking die treft miljoenen mensen wereldwijd. Het kan worden veroorzaakt door erfelijke factoren of door verschillende oogziekten, waaronder maculadegeneratie en diabetische retinopathie.

Uitdagingen voor kleurenblinde bestuurders

Kleurenblindheid kan van invloed zijn op veel aspecten van het dagelijks leven, waaronder autorijden. Er zijn verschillende uitdagingen voor kleurenblinde bestuurders:

kleurenblind stoplicht

Verkeerde interpretatie van verkeerslichten: Kleurenblinde bestuurders kunnen verkeerslichten verkeerd interpreteren omdat ze kleuren als rood, geel en groen moeilijk kunnen onderscheiden. Sommige landen gebruiken een geluidssignaal (bijvoorbeeld een bel) om aan te geven of het licht groen of rood is. Daarnaast hebben sommige kruispunten pijlen bovenop elk verkeerslicht die je vertellen welke kant je op moet als het licht groen wordt.

Moeite met verkeersborden: De meeste verkeersborden in de VS gebruiken kleuren om aan te geven wat ze betekenen (groen betekent bijvoorbeeld gaan). Er zijn echter ook landen die symbolen gebruiken in plaats van kleuren (een cirkel met twee pijlen die in tegengestelde richting wijzen, betekent bijvoorbeeld dat je niet linksaf mag slaan).

Moeite met verkeersborden: De woorden op veel borden zijn moeilijk te lezen omdat ze uit verschillende kleuren bestaan, zoals zwarte letters tegen een witte achtergrond of witte letters tegen een zwarte achtergrond. De woorden zijn ook geschreven in een andere taal dan je eigen taal, wat het nog moeilijker maakt om ze correct te lezen.

Moeite met verkeerslichten: In sommige landen betekent de kleur van de lichten op een kruispunt niet altijd dat je moet stoppen of gaan; het kan in plaats daarvan iets anders betekenen (groen betekent bijvoorbeeld gaan, maar geel betekent vertragen).

Oplossingen en verbeteringen

Er zijn ook andere oplossingen voorgesteld om de verkeersveiligheid voor kleurenblinden te verbeteren. Deze omvatten:

kleurenblinde verkeerslichten

Toevoeging van meer verlichting. Dit kan worden gedaan door verschillende kleuren of fellere kleuren te gebruiken, maar dit vereist ook meer stroom. Extra verlichting kan ook worden gebruikt om de aanwezigheid van andere voertuigen, voetgangers of fietsers aan te geven.

Verkeerslichten verbeteren door een combinatie van verschillende golflengten licht te gebruiken. Door bijvoorbeeld zowel rode als groene lichten samen te gebruiken, kunnen mensen die kleurenblind zijn beide kleuren zien wanneer ze het kruispunt naderen. Op dezelfde manier kunnen rode en gele lichten samen ook mensen helpen die niet goed rood of groen kunnen zien om te zien wanneer het veilig is om een kruispunt over te steken.

Verkeersborden verbeteren door ze beter zichtbaar te maken voor mensen die kleurenblind zijn door het gebruik van symbolen of afbeeldingen in plaats van alleen woorden; dit zou ze voor iedereen gemakkelijker te begrijpen maken, ongeacht hun vermogen of handicap .

kleurenblind stoplicht

Verkeerslichten implementeren die verschillende kleuren gebruiken in combinatie met elkaar in plaats van alleen rood en groen te gebruiken; dit zou mensen die kleurenblind zijn helpen om te zien wanneer het veilig is om een kruispunt over te steken zonder afhankelijk te zijn van het gebruik van woorden.

Terwijl traditionele verkeerslichten rode, groene en gele lampen gebruiken, hebben sommige steden "blauwe" of "blauwgroene" lampen in hun verkeerslichten geïnstalleerd om ze beter zichtbaar te maken voor mensen met rood-groene kleurenblindheid (protanopie).

Regelgeving en normen

Regelgeving en normen zijn de sleutel om ervoor te zorgen dat verkeerslichten kleurenblindvriendelijk zijn. Er zijn verschillende regelgevende instanties over de hele wereld die verkeerslichten helpen reguleren en ze hebben allemaal verschillende richtlijnen om ze kleurenblindvriendelijk te maken. Deze zijn onder andere:

Overheid en lokale regelgeving

De kleur van verkeerslichten wordt in de Verenigde Staten geregeld door de Federal Highway Administration (FHWA). De Handboek met uniforme verkeersregels (MUTCD) schrijft voor dat verkeerssignalen geel of amberkleurig moeten zijn, behalve wanneer speciale voetgangerssignaalkoppen worden gebruikt.

Zo'n uitzondering is het geval bij voetgangerssignalen die rood knipperen. Deze signalen worden soms gebruikt om voetgangers te waarschuwen voor specifieke gevaren wanneer een normaal rood verkeerslicht niet gepast zou zijn. In sommige gevallen worden ook continu rode lichten voor dit doel gebruikt.

De MUTCD verplicht staten niet om gele of amberkleurige lichten te gebruiken voor verkeerslichten of andere regelapparaten, maar geeft wel aan dat deze kleuren waar mogelijk moeten worden gebruikt omdat ze beter opvallen dan witte, rode of groene lichten in allerlei weersomstandigheden.

Naast deze standaardisatie van kleuren, is er ook een standaardisatie van vormen en symbolen die gebruikt worden op verkeersborden en -signalen. Stopborden hebben bijvoorbeeld een achthoekige vorm met een witte achtergrond en zwarte letters of cijfers; verkeersborden hebben een witte ruitvorm met zwarte letters of cijfers; en snelheidsbeperkende borden hebben een cirkelvormige achtergrond met zwarte letters erop.

Internationale richtlijnen voor verkeerslichten

kleurenblinde verkeerslichten

In de Verenigde Staten en Canada zijn er geen officiële normen voor verkeerslichten. Beide landen gebruiken echter de SAE-standaard die is ontwikkeld door de Maatschappij van Automobielingenieurs (SAE) in 1962. De SAE-standaard stelt richtlijnen op voor de kleuren van verkeerslichten, hun volgorde en tijdspatronen.

In Europa heeft de CIE International Commission on Illumination echter internationale normen voor verkeerslichten opgesteld.

De CIE-norm specificeert kleuren voor rode, oranje en groene lichten. Deze kleuren moeten zichtbaar zijn voor alle culturen en rassen, zodat bestuurders ze gemakkelijk kunnen herkennen, ongeacht waar ze zich bevinden of welke taal ze spreken.

Dezelfde regel geldt voor timingpatronen: De volgorde van de kleuren moet identiek zijn, ongeacht waar je rijdt.

Technologie en innovaties

De afgelopen jaren heeft technologie het mogelijk gemaakt voor mensen met kleurenblindheid om een wereld te ervaren waarin verkeerslichten goed zichtbaar zijn. Een handvol bedrijven heeft mobiele applicaties ontwikkeld om mensen met kleurenblindheid te helpen verkeerslichten beter te zien. Deze apps maken gebruik van augmented reality-technologie om het huidige verkeerslicht op het scherm van je smartphone te leggen. Ze geven je ook informatie over de status van elk licht op een bepaald moment.

Er zijn verschillende soorten apps beschikbaar:

Kleurblinde verkeerslichtzoeker is een app die augmented reality-technologie gebruikt om verkeerslichten weer te geven zoals ze eruit zien voor mensen met een normaal gezichtsvermogen. De app legt ook uit hoe elk type verkeerslicht werkt en geeft informatie over hoe je ze veilig kunt gebruiken als je rood-groen kleurenblind bent. De app is gemaakt door de Britse softwareontwikkelaar Trevor Burgess en is verkrijgbaar in de iTunes Store.

Kleurenblinde verkeerslichten is een andere app die augmented reality-technologie gebruikt om verkeerslichten weer te geven zoals ze eruit zien voor mensen met een normaal gezichtsvermogen, terwijl er ook informatie wordt gegeven over hoe elk type verkeerslicht werkt en hoe je ze veilig kunt gebruiken als je rood-groen kleurenblind bent.

Kleurenblinde brillen en de invloed van contactlenzen op de waarneming van verkeerslichten

De meest gebruikelijke manier om de verkeersveiligheid voor mensen met kleurenblindheid te verbeteren is door de gebruik van kleurenblinde brillen of contacten. Deze hulpmiddelen helpen mensen die lijden aan rood-groen kleurenblindheid beter zien als het gaat om de rode en groene lichten die in verkeerslichten worden gebruikt. Ze zijn niet perfect, maar ze stellen mensen met deze aandoening wel in staat om beter te begrijpen welke kleur hun licht heeft om ongelukken te voorkomen of de regels correct te volgen bij het fietsen of autorijden.

Beste praktijken en aanbevelingen

Om de verkeersveiligheid te verbeteren, moeten we onze verkeerslichten zo zichtbaar en begrijpelijk mogelijk maken voor alle bestuurders, ongeacht hun kleurwaarneming.

kleurenblinde verkeerslichten

1) Het publiek bewust maken van kleurenblindheid en verkeerslichten: De eerste stap om de verkeersveiligheid te verbeteren is het grote publiek voorlichten over kleurenblindheid. Dit zal mensen helpen begrijpen waarom het belangrijk is om een combinatie van kleuren te gebruiken bij het ontwerpen van verkeerslichten. Als je bijvoorbeeld rood-groen kleurenblindheid hebt, kun je misschien niet alleen op basis van de kleur zien of een groen licht aan of uit is (zonder het tegen iets anders te zien). Het zou handig zijn als je naar een afbeelding als deze zou kunnen kijken:

2) Pleiten voor de invoering van kleurenblind vriendelijke verkeerslichtsystemen: Een andere manier om de verkeersveiligheid te verbeteren is door te pleiten voor de implementatie van kleurenblindenvriendelijke systemen in steden door heel Amerika. Omdat er nog geen nationale standaard is voor het ontwerpen van veilige verkeersborden (hoewel sommige staten hun eigen standaard hebben geïmplementeerd), is het belangrijk om je zorgen over deze kwestie te uiten en mee te werken aan verandering. Je kunt dit doen door contact op te nemen met je lokale gemeenteraadsleden of staatsvertegenwoordigers en hen te laten weten dat je voorstander bent van veilige verkeersborden voor mensen met kleurenblindheid.

Laatste gedachte

Concluderend, het verbeteren van de verkeersveiligheid voor kleurenblinde bestuurders is een gezamenlijke inspanning die onderwijs, belangenbehartiging en het omarmen van technologische vooruitgang vereist. Door samen te werken aan bewustmaking en het promoten van kleurenblind vriendelijke verkeerslichtsystemen, kunnen we een positieve impact hebben op de verkeersveiligheid en een meer inclusief transportnetwerk voor iedereen creëren.

nl_NLDutch