ΣΤΟΙΧΕΊΟ ΧΆΡΤΗ GOOGLE

Προσθέστε εξαιρετικά παραμετροποιήσιμους χάρτες Google σε οποιαδήποτε σελίδα.

Παραδείγματα

Εισάγετε τη διεύθυνση οδού εδώ. Ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θέλετε.

Χάρτης με εργαλεία

Χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε χρώμα για το χάρτη σας

Εισάγετε τη διεύθυνση οδού εδώ. Ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θέλετε.

Ένας χάρτης με μια Φόρμα

(εισάγετε τη φόρμα επικοινωνίας εδώ)