Πίνακας τιμών 3 στηλών με κείμενο στα αριστερά

Τιμολόγηση

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.reLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy. Προσθέστε οποιοδήποτε κείμενο εδώ

Ασημένιο
29$
Εισάγετε την περιγραφή εδώ...
Εισάγετε το κείμενο εδώ..
Εισάγετε το κείμενο εδώ..?
Εισάγετε το κείμενο εδώ..
Κάνε μου κλικ!
Χρυσό
49$
Εισάγετε την περιγραφή εδώ...
Εισάγετε το κείμενο εδώ..
Εισάγετε το κείμενο εδώ..?
Εισάγετε το κείμενο εδώ..
Εισάγετε το κείμενο εδώ..
Κάνε μου κλικ!
Platinium
129$
Εισάγετε την περιγραφή εδώ...
Εισάγετε το κείμενο εδώ..
Εισάγετε το κείμενο εδώ..
Εισάγετε το κείμενο εδώ..?
Κάνε μου κλικ!

3 Πίνακας τιμών στήλης μέσα σε ένα φόντο

Ασημένιο
29$
Εισάγετε την περιγραφή εδώ...
Εισάγετε το κείμενο εδώ..
Εισάγετε το κείμενο εδώ..?
Εισάγετε το κείμενο εδώ..
Κάνε μου κλικ!
Platinium
129$
Εισάγετε την περιγραφή εδώ...
Εισάγετε το κείμενο εδώ..
Εισάγετε το κείμενο εδώ..
Εισάγετε το κείμενο εδώ..
Προσθέστε οποιοδήποτε κείμενο εδώ...
Κάνε μου κλικ!

Τιμολόγηση

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.reLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy. Προσθέστε οποιοδήποτε κείμενο εδώ

4 Στήλη αναδιπλωμένη

Εισάγετε τον τίτλο εδώ..
99$
Εισάγετε την περιγραφή εδώ...
Εισάγετε το κείμενο εδώ..
Εισάγετε το κείμενο εδώ..?
Εισάγετε το κείμενο εδώ..
Κάνε μου κλικ!
Εισάγετε τον τίτλο εδώ..
99$
Εισάγετε την περιγραφή εδώ...
Εισάγετε το κείμενο εδώ..
Εισάγετε το κείμενο εδώ..?
Εισάγετε το κείμενο εδώ..
Εισάγετε το κείμενο εδώ..
Κάνε μου κλικ!
Εισάγετε τον τίτλο εδώ..
99$
Εισάγετε την περιγραφή εδώ...
Εισάγετε το κείμενο εδώ..
Εισάγετε το κείμενο εδώ..?
Εισάγετε το κείμενο εδώ..
Κάνε μου κλικ!
Εισάγετε τον τίτλο εδώ..
99$
Εισάγετε την περιγραφή εδώ...
Εισάγετε το κείμενο εδώ..
Εισάγετε το κείμενο εδώ..?
Εισάγετε το κείμενο εδώ..
Εισάγετε τον τίτλο εδώ..
99$
Εισάγετε την περιγραφή εδώ...
Εισάγετε το κείμενο εδώ..
Εισάγετε το κείμενο εδώ..?
Εισάγετε το κείμενο εδώ..
Εισάγετε το κείμενο εδώ..
Εισάγετε τον τίτλο εδώ..
99$
Εισάγετε την περιγραφή εδώ...
Εισάγετε το κείμενο εδώ..
Εισάγετε το κείμενο εδώ..?
Εισάγετε το κείμενο εδώ..