Garantipolitik

Alle Covisn-briller er garanteret mod fabrikationsfejl i et år fra købsdatoen. Covisn-garantien kan ikke overdrages og gælder kun for den oprindelige kunde eller gavemodtager.

Garantien dækker ikke: 

1.Tab af briller

2. skader som følge af normalt slid og ælde

3. ulykker eller forsætlige ændringer. Utilsigtede skader omfatter, men er ikke begrænset til, skader som følge af fald, stød, ætsende kemikalier, udsættelse for ekstreme temperaturer eller kraftigt tryk. 

Covisn afgør efter eget skøn, hvad der udgør en producentfejl, og hvad der udgør normal slitage, uheld eller forsætlige ændringer.

Hvis der fremsættes et garantikrav på et produkt, der ikke længere er tilgængeligt, forbeholder Covisn sig retten til at sende et erstatningsprodukt med lignende pasform og stil.

For at gøre krav på garantien skal du have et gyldigt købsbevis og returnere de beskadigede briller til os for inspektion. Hvis du ønsker at gøre krav på garantien for dine Covisn-briller, der er købt inden for det seneste år, bedes du kontakte vores kundesupportafdeling. Vi behandler typisk vores garantikrav inden for en uge efter modtagelsen af de returnerede briller.

MED UNDTAGELSE AF DEN UDTRYKKELIGE GARANTI MOD FABRIKATIONSFEJL, DER ER BESKREVET OVENFOR, GIVER COVISN INGEN ANDRE ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER NOGEN GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL EN BESTEMT ANVENDELSE ELLER ET BESTEMT FORMÅL.

Hvis du har spørgsmål om vores garantipolitik, bedes du kontakte kundesupport på telefon (00852) 5597-9385 eller sende en e-mail til [email protected].

HK IDEAMY LIMITED

Opmærksomhed: Garantipolitik

Værelse a1-13, 3. sal
yee lim industrial center
2-28 kwai lok street
kai chung Hong Kong

Senest ændret og ikrafttrædelsesdato: 12. maj 2021

Copyright 2021 HK IDEAMY LIMITED. Alle rettigheder forbeholdt